fbpx

 

Sevärdheter I Närheten

dolda falletCdoldafallet skyltC

Dolda fallet , Horgeboda 2,5 km          https://maps.google.com?q=56.566736,14.587602
Vik in vid Horgeboda kvarn. Parkera upp vid den fallfärdiga ladan och gå ner till fallet, ca 500 meter.Mitt ute i skogen i Västra Torsås socken kan man hitta det egendomliga Dolda fallet (Åaskärvet). Det är Horjeåns vatten som i Dolda fallet (Åaskärvet) försvinner  in i  ett väldigt stenmoras väster om Horgeboda kvarn i Södra Västra Torsås socken. Endast ljudet av rinnande vatten skvallrar om åns existens. Det är sjön Horgens vatten som här muntert porlar under och mellan ett stort område med gråstensblock. En mäktig upplevelse som är som balsam för en stressad kropp och själ! Ta med dig lite fika och ta en paus för att förundras över dolda fallets hemligheter.

horgebodakvarnC

Den trollska dammen vid Horgeboda kvarn, Horgeboda 1,5 km        https://maps.google.com?q=56.565636,14.597387
Vacker damm som Du passerar om Du tar en promenad till Dolda fallet. I denna damm mynnar vattnet från Dolda fallet.

matavraenCmatavraen skyltC

Matavråen, Horgeboda, 700 meter          https://maps.google.com?q=56.570299,14.602614
"Matavråen" lägger utmed den gamla Holländarevägen. På denna väg transporterades i äldre tider järnmalm från Huseby till Holland. I äldre tider när man färdades långa sträckor till fots, ridande eller med häst och vagn behövdes ibland en paus för att vila sig och kanske äta en bit mat. Traditionen uppger att denna plats var ett sådant rastställe, där man också kunde få skydd mot väder och vind.

Hollandervagen1CHollandervagenSkyltC

Holländarevägen, 100 m          https://maps.google.com?q=56.573786,14.605466 
De holländska bröderna de Rees som arrenderade Huseby bruk  fick år 1642 tillstånd av den danske kungen att anlägga den sk. Holländarevägen. Den användes i samband med att man flottade produkter från Huseby bruk för utskeppning från Bodekull (Karlshamn). Vägen kom att kallas Holländarevägen och när en förlängning över Steglehylte, Horgeboda, Ramnaberg, Åsen, Torsås by, Hunna kom till stånd, blev också denna benämnd Holländarevägen.

DansestenenCdansestenen skyltC

Dansestenen, Horgeboda 500 meter           https://maps.google.com?q=56.571678,14.604566
Dansestenen består av en väldig flat stenhäll som använts son dansbana I forna tider. Historien berättar platsen användes för dans redan på vikingatiden.

Drakakistan, Horgenäs 1 km
Gångtunnel under en stenformation. Namnet Drakakistan kommer av följande: I håligheten som liknar en stenkista, växer en lysande mossa, Lysmossan. Denna mossa kallas ibland i folkmun för drakguld eller trollguld. Den lyser inte men den har runda, genomskinliga specialceller, som ser ut ungefär som små vindruvor. De fokuserar och reflekterar det ljus som når in i grottan/tunneln, och får mossan att glimma som guld. I flera kulturers mytologi och i berättelserna vaktar drakar ofta skatter av guld.

jattekastet

Jättekastet, Horgenäs 1 km          https://maps.google.com?q=56.574918,14.619534       
Jättekastet utgörs av ett kolossalt stort stenblock fritt vilande på några mindre stenar. Förr i tiden då man fann stenblock på höga höjder trodde man att det var stora jättar som hade slungat iväg ett stort stycke berg, som på så sätt hade landat högt uppe ibland på andra mindre stenar. Därför gav man stenblocken namnet jättekast, vilket i senare tid, när man insett verkligheten, att de blivit transporterade med hjälp av is, ändrades till flyttblock. Man trodde också att jättar, när de blev arga av olika anledningar, i ren ilska kastade blocken.

tjardalC

Horgeboda tjärdal, Horgeboda, 700 m          https://maps.google.com?q=56.57772,14.604029
En av sydsverigens mest tydliga och välutvecklade tjärdalar. Tjärbränning är en gammal teknik för att utvinna tjära. Tjärdalar var lokaliserade till skogrika områden med bestånd av furu, vilket har det största tjärinnehållet. Sedan förhistorisk tid har trätjäran använts som ett bra impregneringsmedel för träprodukter och tågvirke som man vill skydda mot väta för att undvika röta.

trollberg1Ctrollberg2Ctrollberg3C

Trollberget, Hulevik , 7 km          https://maps.google.com?q=56.614135,14.61489
I bokskogen vid Åsnens strand ca 1 km söder om Hulevik ligger Trollberget med sina spännande grottor och gångar. Det finns många berättelser om underligheter vid Trollberget och om de övernaturliga väsen som troddes hålla till här. Här har folk sett troll och pysslingar ställa till kalas och dansa. Man har iakttagit en drake nära berget. I en av gångarna lär det finnas en kraftig järndörr och bakom den en stor sal fylld med guld och silver. Folk har även sett dvärgar och tomtar köra in stora kistor i berget.

ramnaberg1Cramnaberg2C

Utsiktstornet i Ramnaberg, 5 km     https://maps.google.com?q=56.610483,14.601727
Ramnaberget ligger 210 m över havet. Från utsiktsplatsen vid Ramnaberg har man en fantastisk utsikt över sjön Åsnen med omnejd. Vid klart väder kan man från utsiktstornet se sju olika kyrkor. Platsen ligger sydväst om Hulevik, ca 2 km från Banvallsleden. När försvaret i slutet av förra seklet monterade ner sin verksamhet blev ett bevakningstorn som stått i Målaskog utanför Ryssby över och Huleviks samhällsföreningen fick det till skänks och reste det då på denna plats. Tornet är 12 m högt. Klättring tornet är på egen risk. Tänk på att inte gå upp i tornet, om det finns en risk för åska.

ulvo1C

Ulvö, Ulvåsen, 4 km         https://maps.google.com?q=56.591739,14.64758
Här på den gamla banvallen finns en vacker vandrings och cykelled som löper utmed Åsnens strand och över öar. Vid Ulvö finns en gammal svängbro. Det sista tåget passerade här i mitten av 1960-talet. Denna unika bro tillverkades i Belgien under 2:a hälften av 1800 talet och monterades 1873 på sin nuvarande plats. Den var svängbar för att kunna släppa igenom den ångbåtstrafik, som tidvis var omfattande på sjön Åsnen. Passerande timmerpråmar för vidare transport in i Horgefjorden bidrog till att bron användes fram till mitten av 1950-talet. Bron är utan tvivel den intressantaste av bevarade kulturlämningar från tidig industrialisering som vi har i Västra Torsås. Den är fortfarande i gott skick och med sina vackra dykdalber av huggen sten är den av stort värde för vår hembygd.Om du passerar bron kommer Du till halvön Ulvåsen. Ta en cykeltur genom den vackra landsbygden i Småland. Parkera vid den gamla stationen Ulvö och cykla söderut längs banvallen. Här kan du även promenera genom lövskog och njuta av det rika fågellivet medan du har en fin utsikt över Åsnen.

nackensbadkar1Cnackensbadkar2C

Näckens Badkar, Dopstenen, Ulvö 4 km          https://maps.google.com?q=56.589038,14.655808
Stenen har ett förflutet som kvarn för malning av säd, troligen sedan stenåldern. Kärt barn har många namn. I folkmun kallas stenen ofta för Näckens badkar. Traditionen hävdar vidare att sjuka badade och tvättade sig här, eftersom man trodde att stenen hade egenskapen att ta över deras sjukdomar. Stundom har stenen också kallats för Dopstenen.

”Åsnen runt”, 140 km   www2.visittingsryd.se/sv/se-gora/a392064/asnen-runt/detaljer?filter=c%3D20450
Har du gott om tid och är vältränad, kan Du cykla "Åsnen runt". Detta är en fyra dagars cykeltur runt den vackra sjön Åsnen - i stort sett bilfria vägar som har mycket att erbjuda. Färden går på den gamla järnvägsbanken. Att genomföra denna tur på sensommaren är lite speciellt eftersom området kring Urshult har karaktären av ett äppelrike, se nedan.

angsfruktsodling1Cappelblommor1C

Ängsfruktodlingarna och äppelriket i Urshult, 25 km 
Söder om Åsnen, i trakterna kring Vembö och Sirkön, finns en lång tradition av fruktodling. Den småskaliga fruktodlingen var länge ett komplement till gårdarnas övriga verksamhet, och fruktträden hänvisades till odlingsmarkens utkanter såsom åkerrenar och ängsmarker. Ängsfruktodlingarna gav odlaren möjlighet att utnyttja marken så effektivt som möjligt genom att skörda marken på nivåer; frukt från träden och ängshö (djurens vinterfoder) från marken. Denna samproduktions kallas ängsfruktodling. Ängsfruktodlingarna söder om Åsnen utgör Sveriges enda bevarade sammanhängande ängsfruktodlingsområde och det nordligaste exemplet på en folklig odlingsform som varit vanlig i stora delar av Europa.Området kring Urshult har karaktären av att vara ett äppelrike. Detta beroende på det stora antalet soltimmar runt Åsnen, nästan lika många som på Öland. Dofterna, den från mognande frukter är härlig. De vackra omgivningarna är rena ögongodiset. På flera ställen i Urshultstrakten kan Du även stanna och handla frukt, lokalproducerad äppelmust, blommor och grönsaker i små gårdsbodar.

Ranch 52, Buskahult, 23 Km     www.ranch52.se
Ranch 52 är ett litet hästparadis i södra Sverige. Anläggningen finns i den idylliska och vackra byn Buskahult utanför Urshult. Stället drivs av Melanie och Jürgen som emigrerade till Sverige från Tyskland 2011. Här har de förverkligat sin dröm att arbeta och leva med hästar. Här kan du uppleva den äkta naturkänslan att färdas på hästryggen genom de småländska skogarna. Turridning erbjuds i kortare och längre turer på trygga och välmående hästar i sköna western sadlar. Här kan du även ta en ridlektion och bättra på dina färdigheter. Ridlektionen erbjuds för nybörjaren såväl som för den erfarne ryttaren. Gruppstorlek från 1 - 4 personer.

bilkyrkogardenCbilkyrkogarden skyltC

Bilkyrkogården Kyrkö Mosse, 20 km  www.visittingsryd.se/sv/bilkyrkogarden-pa-kyrko-mosse
Denna bilkyrkogård med klassiska gamla bilar ger besökaren möjlighet att vara nostalgisk och visar samtidigt hur naturen har sin gång när motorn ger upp. Här, mitt ute i skogen, finns mängder av rostiga bilvrak från 30-, 40-, 50- och 60-talen. Du hittar bilkyrkogården genom att vid ICA i Ryd svänga av väg 119 i riktning mot Hässleholm. I dåligt väder är gummistövlar att rekommendera!

husebyslottChusebystallC

Huseby Bruk, 30 km             www.husebybruk.se
Sevärdheter i bruksmiljö vid Helge å. Här finns allt som gjorde en by självförsörjande. Ursprungligen fanns här (sedan 1629) ett järnbruk, de flesta nuvarande byggnaderna är dock från 1800-talet. Här kan man förutom familjen Stephens slott besöka flera industrier såsom järnbruk, såg, mejeri, kvarn, lanthandel, smedja och ett vattenkraftverk. Dessa byggnader har återställts i ursprungligt skick och inrymmer flera museér, såsom statar-, kvarn-, sågverks-, elkraft-, järnbruksmuseum och Naturum Kronoberg.  Inom området finns också restaurang och café.Under den varma årstiden ska man göra ett besök i den vackra rymliga trädgården, med dess örter och rosenvalv. 

norrarydbadplatsnorrarydbastu      

Badplats Norraryd, 13 km
Allmän badplats i anslutning till Norraryds Camping i Ryd.

hulevik badplatsChulevik badplats skyltChulevik badplats dressinC

Badplats Hulevik, 7 km          https://maps.google.com?q=56.623431,14.616494
I Hulevik finns en allmän badplats med bryggor, småbåtshamn och grillplats.

ulvo badplatsCulvo badplats skyltC

Badplats Ulvö, 4 km          https://maps.google.com?q=56.594355,14.644338
Allmän mindre badplats med brygga.